Dags att börja planera för väderskydd

Att sommaren är kort, och att det mesta regnar bort är det inte bara Tomas
Ledin som känner till. Även i byggbranschen är vi plågsamt medvetna om detta
faktum. Sverige har mellan 150 och 250 dagar per år med någon form av neder-
börd. Det finns med andra ord all anledning att överväga att täcka in ert bygg-
projekt med ett väderskydd.

Väderskyddet är en bra försäkring mot kostsamma materialskador och väder-
relaterade förseningar. Bättre arbetsmiljö, skyddat material och minskad risk
att bygga in fukt är några av de stora vinsterna med att bygga under väderskydd.
Att arbetet kan utföras utan påverkan från väder och vind gör att effektiviteten
ökar, med upp till 20 % i arbetsdagar. En bättre och säkrare arbetsmiljö gör det
dessutom lättare att rekrytera kompetent arbetskraft.

Ring närmaste Heab-kontor så hjälper vi er att ta fram den bästa lösningen för
både ställning och väderskydd!

Läs gärna mer om väderskydd här