Kundnära planering för regelbundet underhåll på industri

Stockholm Exergi, som ägs av Fortum och Stockholm stad, driver idag fem olika anläggningar runt om i Stockholm. Högdalenverket producerar el och fjärrvärme till södra Stockholm av avfall som samtidigt renas från miljögifter. Anläggningen har en kapacitet att ta emot 700 000 ton avfall per år.

För att kunna klara av den kapaciteten krävs regelbundet underhåll, varje år. Därför har anläggningen underhållsrevisioner som innebär att bl a pannor och överhettare inspekteras, saneras och får service. Eftersom varje revision varar i ca en månad, löper in i varandra och utrustningen inte står still samtidigt innebär det att underhållet sker löpande från maj till och med september.

Enligt vår platsansvariga Christan Acevedo, som har flera års erfarenhet från arbete på verket, krävs tät och tydlig kommunikation med kunden samt mycket noggrann planering av både personal och material. ”Mycket handlar om logistik och detaljbeslut”.

Personalstyrkan varierar mellan 10-40 personer under revisonerna. En stor andel är ställningsmontörer från Europa. Heab utbildar all personal som de vore egna anställda, med fokus på säkerhet! Bortsett från underhållsperioden har vi tre personer stationerade på heltid året runt på verket, för det dagliga underhållet av anläggningen. ”Vi har en hög säkerhetsnivå, är flexibla och tillgodoser kundens behov” är Christians summering.


Uppdragsgivare: Stockholms Exergi