Åtta kvarter ska uppföras i Limhamns sjöstad

Med början under fjärde kvartalet i år kommer Skanska att börja bygga det som kallas Limhamns Sjöstad. Åtta kvarter med hyres- och bostadsrätter (totalt ca 1000 lägenheter), ett parkeringshus, förskola, park samt lekplats. Limhamn är ett av Malmös mest attraktiva område att bo i, med havet som granne. 

Projektet kommer att pågå fram till och med år 2024. Heab upprättar ett kontor, med fast bemanning och materialupplag  på plats. Skanska kommer använda sig av Heabs projektportal Felix Web, vårt digitala system för arbetsmiljö och beställning. Felix Web är en säker och transparent projektlösning, både för Heab och kunden.

Under projektets gång kommer Heab att ha mellan 5-20 ställningsmontörer på plats samt kommer att vi ha använt ca 60 000 mställning på plats. På detta projekt samarbetar vi med Säve Hyrmaskiner kring fasadklättrare. 


Uppdragsgivare: Skanska