Skräddarsydda lösningar för S:t Görans Sjukhus

För att möta framtidens vårdbehov i Stockholm genomförs nu en om- och tillbyggnation av S:t Görans Sjukhus, som beräknas pågå till och med år 2022. Utöver renovering av befintliga byggnader ska det uppföras två nya huskroppar.

Heab har sedan ett år tillbaka varit på plats och byggt ställningar, vilket har ställt krav på flexibilitet utöver det vanliga. Vi jobbar olika tider på dygnet för att inte störa andra aktiviteter eller verksamheten inom sjukvården. Till detta projekt har vi tagit fram specifikt anpassade konsoler, som en säker och smidig lösning.

En av de stora utmaningarna är logistiken runt projektet, på grund av dess centrala läge. Vi har ett nära och bra samarbete med kunden för att inte belasta området med onödiga transporter. 

Uppdragsgivare: Skanska