Projekt: Arlanda

Under oktober 2016 påbörjades arbetet med att bygga om passkontrollen ute på Arlanda, Terminal 5. Bland annat skulle taket lyftas 80 cm med domkraft och innan det arbetet påbörjades byggde Heab Byggställningar upp ett väderskydd på 18 x 30 meter. Stödtornen som användes står fortfarande kvar och agerar som fasadställning under pågående arbete.

Ombyggnaden av Terminal 5 är planerad att vara klar under mars 2017 men Heab Byggställningar kommer att finnas på plats ända fram till sommaren då även andra delar är planerade att byggas ut för passagerarnas bekvämlighet. Vi hjälper just nu i det dagliga arbetet med småställningar som t ex en industrivariant vid trånga utrymmen. Förutom väderskyddet som nämns ovan har vi även byggt ett annat väderskydd, 15 x 15 m, över ett fläktrum som byggts ut över taket.

Vår personalstyrka på plats har varierat under arbetets gång. ”Som mest har vi haft 14 man igång härute”, berättar ledande montör Mikael Sarenborg. Med tanke på den höga säkerheten är det samma team som hjälper till här ute under hela projektet. Mikael är här dagligen.

”Arlanda-projektet är lite speciellt med tanke på strikt säkerhet, en speciell badge behövs för att komma in bakom. Precis under start fick alla i teamet en Visitors badge, men en sådan funkar bara 5-10 dagar så då fick vi rotera folk. Nu har alla en badge.”

Något annat värt att nämna? ”Vädret har utmanat oss några gånger, vinden har varit stark. Ett av väderskydden blåste sönder (sprack) på självaste julafton, men då åkte två man ut och vek ihop skyddet. Det löste sig fint” avslutar Mikael.

Läs mer om projektet här: http://www.skanska.se/om-skanska/press/pressmeddelanden/173787/Skanska-bygger-om-i-Terminal-5-pa-Arlanda-