Aktuellt

Byggbranschen är hårt drabbad av arbetsplatsolyckor med dödlig utgång och arbetsmiljön vägde tungt i den senaste avtalsrörelsen. Byggnads krävde bland annat att branschens aktörer ska arbetsmiljöcertifieras.

Heab har haft arbetsmiljöfrågan på dagordningen länge och vi inledde arbetet med att bli arbetsmiljöcertifierade redan under våren 2011. Att vi sedan tidigare är kvalitetscertifierade har inneburit att det redan finns en bra grund att bygga på i form av utarbetade rutiner och processer.

Heabs kvalitetsledare Lena Marcus är den som driver arbetet med certifieringen och hon har gjort 2012 till ett arbetsmiljöår för Heab. Som ordet antyder innebär det ett ännu större fokus än vanligt på arbetsmiljön. Med detta vill vi öka medvetenheten bland personalen om både arbetsmiljöfrågor och vad arbetsmiljöcertifiering innebär.

Alla Heabs depåer ska arbetsmiljöcertifieras under 2012-13 och i dagsläget är det vår depå i Östergötland (inkluderar Industri) som är arbetsmiljöcertifierade enligt SIS-OHSAS 18001:2007. Nästa depå att hamna under certifieringsluppen blir Malmödepån.