Byggställning och isolering för industri

Heab Industri underlättar för kunderna genom ett samarbete med ÖPE Isolering. Att det blev just ÖPE beror på att kvalitet och service är lika viktigt för dem som för Heab.  Vi kan nu erbjuda våra industrikunder en gemensam entreprenad för isoleringsarbeten och ställningar. Det sparar inte bara tid utan förenklar kommunikationen kring ett projekt.

ÖPE Isolering har precis som Heab Industri många års erfarenhet av arbete på olika typer av industrier. De vet också vilka arbetsvillkor som råder där och hur viktigt det är att snabbt få folk på plats när något oförutsett händer. Korta inställelsetider och jour dygnet runt, året om, är en självklar service från både Heab Industri och ÖPE Isolering.

Modern isolering kan minska energiförlusterna med upp till 85 procent jämfört med oisolerade rör. Äldre isolering som har utsatts för hög värme under lång tid sönderfaller och förlorar sina isolerande egenskaper. Att byta ut gammal isolering innebär att energiförlusterna i det närmaste halveras. Våra utbildade fackmän garanterar att jobbet utförs enligt gällande normer och krav.

ÖPE Isolering har 50 anställda och kontor i Östergötland och Stockholm. Företaget utför värme- och kylisolering och har hela landet som arbetsområde. I Östergötland har ÖPE även ett byggnadsplåtslageri som utför alla typer av plåtentreprenader. 

Verksamheter: Rörisolering, ventilationsisolering, rör- och ventilmärkning, energiförlust-scanning med värmekamera samt byggnadsplåtslageri.

ÖPE Isolering är auktoriserade av IF, Isoleringsföretagens branschförening.


www.öpe.se