Heabs klätterplattformar

En klätterplattform ger bättre ergonomiska arbetsförutsättningar.                             
Riskerna för olyckor och arbetsskador minskar och arbetsplatsen
blir effektivare. Med hjälp av ett flexibelt konsolsystem kan
plattformarna anpassas till fasaden, t.ex. balkonger och burspråk.

En enkelmastad klätterplattform kan lasta upp till 4720 kg. Med
dubbel mast kan klätterplattformens utbredda last uppgå till
hela 9480 kg. Plattformarna har stagningsfria höjder upp till 15 m.
Förankras de i väggen kan de byggas ända upp tilll 100 meters höjd.

MP 2/5000
En tung maskin för tunga arbeten. Lämpar sig bra för t.ex.
murningsjobb. Maskinen finns både med fast fot och med
hydrauliskt chassi som gör att den kan köra i sidled. Det finns
också varianter för upphängning, för tillfällen då det saknas
möjlighet att placera maskinen på fast mark eller befintlig
byggnad. MP 2/5000 väger runt 4500 kg och lastas på lastbil. 
Monteringen sker sedan på plats, om möjligt med hjälp av kranbil.

GEDA 750/1500
Med Geda 750-1500 möjliggörs montage även i mycket trånga
utrymmen. Maskinen är extremt smidig och flexibel både på höjden
och bredden. Geda passar perfekt för arbeten på och inuti höga
skorstenar och liknande. Maxhöjden är 100 m och bredden anpassas
efter behov genom att flera maskiner kopplas ihop.

Den färdiga klätterplattformen ska alltid besiktigas av ett externt
företag. På varje arbetsplats görs en monteringsplan, där det anges
hur många gånger plattformen ska flyttas. Under arbetets gång ska
en internbesiktning utföras efter varje flytt.


För mer information om klätterplattformar vänligen kontakta:


Patric Ljungdahl 
Ansvarig montör klätterplattform
Telefon 0708-17 40 87
E-post:  patric.ljungdahl@heab.se