Vad behöver du?

Enkelt uttryckt erbjuder vi uthyrning och montering av de ställningssystem du behöver.
Så att du tryggt och effektivt kan bygga och utföra service på fasader, industrier och broar. 

Ditt projekt får en egen unik helhetslösning. Våra redan välutbildade projektledare och
montörer fortbildas kontinuerligt på sina specialområden. Vår certifiering, auktorisering
och långa erfarenhet är naturligtvis en garant för kvaliteten. 

Vi erbjuder helhetslösningar inom:

 

Strandhotell
Strand Hotell, Malmö